Bá Đao Chí Tôn: Giftcode Tân Thủ

Hạn dùng: 28-02-2019

Bá Đao Chí Tôn

 

Lượt xem: 390

Ngày tạo: 31-08-2018

Còn lại:
99%
Nhận Giftcode
Hết hạn

Thông tin vật phẩm

- Tiến Cấp Đơn – Luân x 30
- Đá Cường Hóa x 8
- Hộp Phúc x 20
- Thẻ Bạc x 20
- Thẻ Vàng Khóa x 500

Giftcode cùng loại