Thần Thoại PK: Giftcode Tân Thủ

Hạn dùng: 31-12-2018

Thần Thoại PK

 

Lượt xem: 368

Ngày tạo: 02-03-2018

Còn lại:
99.7%
Nhận Giftcode
Hết hạn

Thông tin vật phẩm

- Hộp Ngọc Tấn Công Cấp 4 x2
- Hộp Ngọc Phòng Thủ Cấp 4 x2
- Lượt Quay Kim Cương x20
- Phiếu ghép ngọc x500
- Tăng Cấp Thú Cưỡi x200

Giftcode cùng loại